e-Arşiv Fatura 5 bin - 30 bin TL Faturalar GİB Portalından nasıl düzenlenecek?

E-Arşiv Fatura Portalından 5 bin 30 bin e-Arşiv Fatura Düzenleme Videosu ektedir. https://www.youtube.com/watch?v=_muB4DmeUHk

Dikkatlice izlemenizi ve bundan sonra keseceğiniz 5.000 tl üzeri faturalarınızı bu portal üzerinden kesmeniz gerekmektedir.

Kestiğiniz faturaları müşterilerinize teslim ettiğinize dair çıktının arkasına imza almayı veya mail attıysanız attığınız mailin tarihini çıktının arkasına yazmayı unutmayınız.

İyi günler.https://www.youtube.com/watch?v=_muB4DmeUHk  

Kesmek için linke tıklayınız. https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html

Uymayanların cezası

VUK 353 / 1
 
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240(504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 290 TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000(504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'dan itibaren 148.000 TL) Türk lirasını geçemez.(*)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi