e fatura düzenlenmemesinin cezası.

VUK 353 / 1 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirke…

BİREYSEL EMEKLİLİK HAKKINDA MERAK EDİLENLER. (SORU CEVAP)

Zorunlu BES nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi ilk olarak 2001 yılında çıkarılan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile uygulanmaya başlamıştı. Daha önceki yıllarda çeşitli özel sigorta şirketleri “hayat sigortası” adı altında “bireysel emeklilik” benzeri uygulamalar yapıyordu. Ancak 4632 say…

İş Sözleşmesi Feshinde Tazminatlara Dikkat!

İş Sözleşmesi Feshinde Tazminatlara Dikkat!

İş güvencesi, uygulamaya girdiği 2003 yılından bu yana üzerinde en fazla tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle iş güvencesi kapsamında ödenen tazminatların bir çok işyerini finansal açıdan zor durumda bıraktığı göz önüne alındığında, fesihte belli şartlara dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Esasen iş güvencesi, işçinin işinde d…

Ramazana Özel Vergi Konuları (Bağışlar, Yardım paketler v.s)

Ramazana Özel Vergi Konuları Cuma, 02 Haziran 2017 08:25 Ramazan ayına özel vergi düzenlemeleri elbette yok. Mevzuatta ramazana özgü vergi yükümlülükleri veya vergi ayrıcalıkları da yok. Ramazan ayına özel vergi düzenlemeleri elbette yok. Mevzuatta ramazana özgü vergi yükümlülükleri veya vergi ayrıcalıkları da yok. Ancak ramazand…

Vergide Uzlaşmaya Varılması.

Vergide Uzlaşmaya Varılması.

Bilindiği gibi vergide uzlaşmaya varılması durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan vergi ve cezalar hakkında uzlaşma sağlandığı için mükellef ile vergi dairesi uzlaşmış sayılır. Bu durumda, idare tarafından üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında hiçbir mercie şikayette bulunulamaz.[1] Tarhiyatın kökü sahte fatura kullanımı ile i…

Defter ve belgeleri saklama ve ibraz yükümlülüğü

Defter ve belgeleri saklama ve ibraz yükümlülüğü

Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde defter ve belgeleri gizlemeyi onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. İnceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin de gizleme sayılacağı, maddede özellikle belirtilmiştir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olm…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi